Hoofdstuk 1
Samenwerking als rode draad

Succesfactoren voor MKB Immagene

INTERVIEW
met Maarten Ligtenberg

Immagene verlegt de grenzen van immunotherapieën voor patiënten met kanker. Met de ontwikkeling van immuun-oncologische therapieën hopen zij uitroeiing van kanker door het immuunsysteem mogelijk te maken. Het mkb Immagene is een spin-off van het Nederlands Kanker Instituut (NKI) en Oncode Institute en werd opgericht in 2020. Eén van de financieringsinstrumenten

die Immagene in hun vroege onderzoeksfase vooruit heeft geholpen is de PPS-toeslag. “We zijn nog maar een klein bedrijfje, maar we proberen grote stappen te maken. De PPS-toeslag heeft ons daar enorm bij geholpen en is naar mijn mening één van de beste financiële tools binnen Nederland voor vroege fase onderzoek”, zegt CEO en oprichter Maarten Ligtenberg.

Positieve impuls

Maarten legt uit dat de PPS-toeslag zelfs een positieve impuls gegeven heeft aan het oprichten van het bedrijf. “De mogelijkheid voor het publiek-private samenwerkingsproject NextIO met het Nederlands Kanker Instituut (NKI) en de mogelijkheid van het financieringsinstrument van de PPS-toeslag hebben een positieve impuls gegeven aan het oprichten van Immagene. De publiek-private samenwerking heeft er ook voor gezorgd dat wij veel meer hebben kunnen doen als bedrijf dan oorspronkelijk in de planning stond. Daarmee hebben we de kans op succes en het slagen van ons publiek-private samenwerkingsproject zeker vergroot.”

Vertrouwen staat centraal

Maarten benoemt dat het erg belangrijk is dat er een hoge mate van vertrouwen is tussen de partners binnen de publiek-private samenwerking. “Met oprichters Daniel Peeper en Christian Blank van het NKI had ik al eerder samengewerkt en daarom hebben wij een hoge mate van vertrouwen.” Dit heeft positieve voordelen legt Maarten uit. 

“Het is redelijk informeel en daarom kunnen wij snel schakelen. Daarnaast is de kennis van het NKI precies wat wij nodig hebben voor Immagene, dus de data die hieruit is voortgekomen is erg waardevol voor ons. Ook heeft de expertise van het NKI meegeholpen aan het verhogen van het succes dat de data die gegenereerd wordt ook echt interessant en relevant is en ook impact kan maken.”  

Valkuil

De informele component in onze publiek-private samenwerking is ook soms een valkuil, geeft Maarten toe. “Ik merk nu dat er een groot verschil is tussen academisch werk en industrieel werk. Als bedrijf hebben wij te maken met milestones, die moeten wij halen. Daarnaast is het ook belangrijk dat wij aan de investeerders laten zien dat de milestones worden gehaald, want anders redden we het niet als bedrijf.

In de academische wereld hebben ze de vrijheid om te dromen en grootse plannen te maken, met als gevolg dat deze plannen ook niet altijd gehaald worden. Dat is wel een les geweest en dat is iets wat ik in de toekomst anders zou doen; de manier waarop we doelen stellen binnen het samenwerkingsproject zou ik toch concreter maken zodat ze haalbaarder zijn.”

Tips

Tenslotte wil Maarten graag nog wat laatste tips meegeven aan mkb’ers die een publiek-private samenwerking willen starten. “Naast het eerdergenoemde vertrouwen tussen de partners, is het ook heel belangrijk dat de verwachtingen van de partners goed worden uitgesproken. Op deze manier kom je niet plots voor verrassingen te staan. Denk van tevoren na over Intellectual Property (IP, o.a. patenten) en bespreek dit met de academische partner. Zorg er daarnaast voor dat je de tijdsplanning goed met elkaar doorspreekt, want als bedrijf moet je op bepaalde momenten echt doorpakken. Degenen met de meest succesvolle samenwerkingen zijn altijd de partijen die van tevoren duidelijk met elkaar afstemmen waar ze naartoe willen werken.

Landelijk Netwerk Stimuleert Regionaal Ondernemerschap

ROM's: regionale partners voor innovatief MKB

Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (kortweg: ROM's) stimuleren regionale innovatie door innovatieve ondernemers te verbinden met kennis, financiering en nieuwe (internationale) markten. ROM's zijn vanzelfsprekend schakels tussen nationaal en regionaal innovatiebeleid. Hun grootste aandeelhouders zijn overheden; nationaal, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, en regionaal, gemeenten en provincies. Sinds 2020 vormen de negen ROM's een nationaal dekkend netwerk dat steeds meer bovenregionaal meewerkt aan innovatieprogramma's, zoals het Nationaal Groeifonds.

ROM's hebben drie kerntaken

- Investeren: kapitaal en fondsen verstrekken aan startups, op basis van de verschillende stadia waarin ze zich ontwikkelen;
- Internationale ondersteuning: buitenlandse bedrijven aantrekken die zich in Nederland willen vestigen en start-ups, scale-ups en innovatieve mkb-bedrijven ondersteunen die hun bedrijf in het buitenland willen uitbreiden;
- Innoveren: regionale innovatie-ecosystemen bouwen door samenwerking van belanghebbenden zoals het mkb, kennisinstellingen en overheden te stimuleren.

Ben jij een innovatieve startup, scale-up of innovatief mkb en geïnteresseerd in één van bovenstaande activiteiten? Pak gerust de telefoon en neem contact op met je regionale ROM.

Regio Utrecht: gezonde burgers in een gezonde leefomgeving

De ROM Regio Utrecht (ROM UR) is vrij nieuw. Ze zijn gestart in de zomer van 2020 en zijn nu een volledig operationele organisatie met 55 professionals. ROM UR bestrijkt de provincie Utrecht en de gemeente Hilversum en omliggende gemeenten. Zij richten ons op drie regionale ecosystemen: ‘Earth Valley’, ‘Media & Gaming’ en ‘Life Sciences & Health’. Het merendeel van de in de regio gevestigde innovatieve bedrijven is gerelateerd aan thema's binnen deze ecosystemen. De innovaties binnen deze drie ecosystemen dragen samen bij aan de regionale visie ‘gezonde burgers in een gezonde leefomgeving en digitaal, veilige samenleving’. Hun investeringsportefeuille ontwikkelt zich snel, met 19 investeringen in startups gekoppeld aan deze ecosystemen (zie website). Gezondheidsgerelateerde investeringen zijn onder meer Holomoves (mixed reality-technologie om beweging te stimuleren) en Prolira (brain state monitor). Meer weten over ROM UR? Bezoek hun regio tijdens de Dutch Health Week in juni 2023.

Nationale Zorginnovatieprijs 2023

Ondernemingen die hun innovatie al ontwikkeld, gevalideerd  en op beperkte schaal gevaloriseerd  hebben, kunnen vaak een duwtje in de rug gebruiken om hun onderneming echt tot een succes te maken. Daarom reikt Zorginnovatie.nl  jaarlijks de Nationale Zorginnovatieprijs uit; een prijs speciaal voor de meest innovatieve onderneming in de opschalingsfase. De prijs bestaat uit een vakjuryprijs ter waarde van €10.000 en een publieksprijs van €5.000.

Van 6 februari tot en met 3 maart 2023 worden de regionale voorrondes gehouden tijdens de  Slimme Zorg Estafette. De regiopartners  van Zorginnovatie.nl selecteren tijdens deze voorrondes de meest belovende innovatie uit hun regio. De genomineerden gaan door naar de finale op 30 maart 2023 tijdens het Health Valley Event. Van 20 tot 27 maart 2023 kun je stemmen op jouw favoriete zorginnovatie via de website van Zorginnovatie.nl voor de publieksprijs.

Bekijk hier de video van de Nationale Zorginnovatieprijs 2023!

Helpsoq

In 2022 werd zowel de vakjuryprijs als de publieksprijs gewonnen door HelpSoq, een elektronisch hulpmiddel om een steunkous snel en gemakkelijk aan te trekken. Door de kous op een brede ring te vouwen wordt het zware werk geautomatiseerd. Het winnen van de prijs openden veel deuren voor het team achter HelpSoq. “Na het winnen van de Nationale Zorginnovatieprijs kom je eindelijk met de juiste mensen aan tafel. Het levert toegang tot een markt die je nog niet begrijpt en daardoor in een korte tijd heel goed leert kennen,” aldus Reinoud Wouters, oprichter van HelpSoq.

Financiers

Om de HelpSoq te kunnen blijven verbeteren, waren financiers nodig. Met alle aandacht die ze kregen, waren er ook genoeg geïnteresseerde financiers. Reinoud: “Financiers willen hun geld in relevante producten stoppen. Met deze prijs konden we laten zien dat er veel belangstelling voor dit product is en dat het ergens naartoe zou leiden.” Benieuwd geworden naar hun hele verhaal? Lees het hier

MIMETAS Winnaar Nederlandse Innovatie Prijs 2022!

MIMETAS is de winnaar van de Nederlandse Innovatie Prijs 2022! Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan bedrijven die excelleren op het gebied van innovatie die bijdragen aan verbetering voor mens en milieu. De Nederlandse Innovatie Prijs is een initiatief van het Amsterdam Centre for Business Innovation van de UvA, onder leiding van hoogleraar Strategie & Innovatie, Henk Volberda. De winnaar werd gekozen op voordracht van een deskundige jury én de publieksstem en bekend gemaakt op 2 november 2022,  tijdens het tv programma “De Wereld van Morgen” op NPO1.

MIMETAS is een biotechbedrijf opgericht in 2013, met haar hoofdkantoor gevestigd op het Leiden Bio Science Park en locaties in Amerika en Japan. De visie van MIMETAS is om medicijnontwikkeling op een revolutionaire manier te veranderen door het gebruik van humaan gekweekte mini organen die de juiste ziektebeelden kunnen nabootsen en proefdieren kunnen vervangen. Met de OrganoPlate®, een speciale kweekplaat, ook wel organ-on-a-chip genoemd, kunnen tientallen miniatuur organen tegelijkertijd gekweekt worden. Voorbeelden hiervan zijn nieren, lever, darmen en bloedvaten.

Deze gekweekte organen kunnen gebruikt worden in onderzoek naar medicijnveiligheid of om ziektebeelden te simuleren en zo het ziekteproces te volgen. In het lab kan er dan in duizenden miniorganen getest worden welke stoffen de ziekte het beste te lijf gaan. Het is daardoor mogelijk om grootschalig medicijnen op menselijke 3D modellen te testen in plaats van op tweedimensionale petrischaal modellen of met dierproeven. Farmaceuten kunnen hierdoor veel sneller stappen maken in de ontwikkeling van medicijnen. Zo kunnen er dus innovatiever, beter en sneller medicijnen worden ontwikkeld die mensen met ziektes behandelen of zelfs genezen waar eerder geen oplossing voorhanden was. 

“MIMETAS kan door het gebruik van het micro-orgaan met medicijnen experimenteren, waardoor ze efficiënter, goedkoper en gerichter kunnen worden ontwikkeld én dierproeven niet meer nodig zijn. Dit is een baanbrekende innovatie in de farmaceutische sector en een voorbeeld van kennisintensief ondernemerschap. Dit, gecombineerd met het gezonde businessmodel en de internationale groei die het bedrijf laat zien, was voor de jury doorslaggevend. Absoluut een terechte winnaar!”, aldus juryvoorzitter prof. dr. Henk Volberda, hoogleraar Strategie & Innovatie aan de UvA en directeur van het Amsterdam Centre for Business Innovation. 

Inspirerende quotes

In de onderstaande 'carousel'  delen professionals vanuit verschillende invalshoeken meer over het belang van het mkb en hun samenwerking met publieke partijen. Klik op de pijltjes om deze quotes te lezen!