Voorwoord

Op naar een Veelbelovende
Toekomst voor het MKB

De Nederlandse Life Sciences & Health (LSH) sector is al geruime tijd toonaangevend op het gebied van innovatieve medische behandelingen en technologieën. Een belangrijk speerpunt is de focus op valorisatie van innovatieve producten en technologieën die het potentieel hebben om het leven van mensen in Nederland en uiteindelijk over de hele wereld te verbeteren. Wij vinden dat iedereen recht heeft op toegang tot hoogwaardige gezondheidszorg, ongeacht locatie of sociaaleconomische status.

Het midden- en kleinbedrijf (mkb) speelt hierin een essentiële rol. Dankzij een grote groep van start en scale-ups op het gebied van biotechnologie, pharma en medische technologie kan Nederland, ook in de toekomst, haar vooraanstaande rol binnen het LSH-domein blijven spelen. Deze mkb-partners zijn de drijvende kracht achter talloze innovaties die uiteindelijk verschil kunnen maken.

Grenzen verleggen

Met een sterke aanwezigheid van LSH-producten en technologieën in Nederland en een alsmaar groeiend internationaal bereik zetten wij ons samen met al onze partners in om het leven van mensen te verbeteren door middel van innovatie, samenwerking en oplossingen. Onze toewijding aan uitmuntendheid en samenwerking, drijft ons om voortdurend te streven naar verbetering en de grenzen te verleggen van wat er mogelijk is op het gebied van gezondheidszorg.

Er zijn verschillende financiële instrumenten, programma’s en organisaties beschikbaar om de binnen de LSH-sector opererende mkb te stimuleren, zodat economische en maatschappelijke impact kan worden gecreëerd. Voorbeelden hiervan die in deze Update nader toegelicht worden zijn: de nieuwe MKB R&D Call, de PPS-toeslag, Innovatiemakelaars, de Nationale Zorginnovatieprijs, de Henri Termeer Transatlantic Connections Award, de Venture Challenge (tevens winnaar EEPA Award 2022), de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen en nog meer.

Europa's connected Life Sciences & Health metropool

Internationale samenwerking is essentieel voor succesvolle onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma's. Nederland kan veel bieden bij het realiseren van deze doelen. We hebben een sterk innovatief, goed georganiseerd en verbonden ecosysteem, allemaal binnen een straal van 200 kilometer. Dat maakt ons tot een gunstig land om in te investeren. Nederland is Europa's connected Life Sciences & Health metropool.

Een plek voor dynamische samenwerking tussen het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid. Ook hebben we onze sterke thematische waardeketens helder gedefinieerd, wat aanleiding heeft gegeven tot diverse internationale samenwerkingsverbanden, zoals Memoranda of Understanding en een Program of Cooperation die we wereldwijd hebben ondertekend om onze kennis en economische slagkracht te vergroten.

Toewijding

Terwijl het Nederlandse LSH landschap blijft groeien en haar bereik uitbreidt, blijven we toegewijd aan innovatie, samenwerking en uitmuntendheid. We zijn er trots op om coördinator van de uitvoering van het Maatschappelijk Thema Gezondheid & Zorg te zijn en kijken samen met al onze publiek en private partners uit naar een mooie toekomst waarin we gezamenlijk bijdragen aan het verkleinen van de gezondheidsverschillen en waarin we maatschappelijke, economische en wetenschappelijke impact hebben op Nederland en de wereld.